Kedvencek


Adatkezelési tájékoztató

A MOLO KIDS FASHION WEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

 

Kedves Ügyfelünk!

 

Kérjük, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szíveskedjen a honlapunkra történő első látogatás során figyelmesen elolvasni. Jelen adatvédelmi tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető a Társaságunk honlapján: https://www.molokids.hu/hu/41/adatkezelesi-tajekoztato.

 

 

I.) Az adatvédelmi tájékoztató célja

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak a Társaságunk által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy Ön az új Uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

 

Társaságunk az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés, nyilvánosságra kerülés ellen.

 

 

II.) Az adatkezelő megjelölése

 

cégneve:                      Mini Fashion Shop Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                   8230 Balatonfüred, Magyare köz 4.2.

cégjegyzékszáma:       19-09-518382

adószáma:                   25511631-2-19

e-mail elérhetőség:      info@molokids.hu

telefon:                                   (+36) 30 946 1864

 

 

III.) Tájékoztatás az egyes adatkezelési tevékenységekről

 

Társaságunk a forgalmazott termékek értékesítése érdekében webshopot üzemeltet. A webshop elérhetősége: https://www.molokids.hu/ (a továbbiakban: Webshop).

 

A Webshop üzemeltetésének technikai feltételeit a New Time Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.03-09-114478; székhely: 6000 Kecskemét, Tavirózsa utca 13., adószám: 13919829-2-03) biztosítja, aki ennek érdekében adatfeldolgozói tevékenység végzésére jogosult.

 

1.) A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

 

A Webshop látogatottságának és forgalmi adatainak mérése céljából Társaságunk a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe. Ennek során a Webshopról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek. A továbbított információk személyes adatot nem tartalmaznak, azok a felhasználók beazonosítására nem alkalmas statisztikai adatok, és arról tájékoztatják Társaságunkat, hogy hány látogató kereste fel a Webáruházat, valamint mennyi időt töltöttek a honlapon. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 linken olvashat.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön igényeinek jobb kiszolgálása érdekében számítógépén kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A süti a látogatói szokások rögzítésére alkalmas, melyeket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet! Az internetböngészőben beállítható, hogy böngésző mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek! Tájékoztatjuk, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek.

 

Társaságunk a hirdetéseink eredményessége érdekében Google AdWords konverziókövetés illetve Google remarketing, valamint Facebook Remarketing programokat veszi igénybe. A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy Társaságunk mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett sütik segítségével teszi, amely 30 nap után automatikusan törlődnek. A sütik személyes adatokat nem gyűjtenek.

 

Társaságunk a Facebook Remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Ennek során a Webshop meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. Az alkalmazott marketing eszközök alapján az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárult. A Facebook Pixel ilyen integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalát felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. A Facebook adatkezelési tájékoztatója az alábbi honlapon érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 

2.) A honlapra történő regisztrációval összefüggő adatkezelés

 

A Webshop egyes funkcióinak igénybevétele a honlapon történő regisztráció alapján történik. A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail cím
  • Jelszó

 

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a honlapon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Társaságunk biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. A regisztráció felétele, hogy Ön akként nyilatkozzon, hogy a Társaságunk Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) és az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, amely nyilatkozatot a regisztrációs felületen biztosított „checkbox” bepipálásával tehet meg.

 

Amennyiben Ön a fenti személyes adatait nem, vagy hiányosan adja meg, a Webshop a honlapon való regisztrációt nem engedélyezi, ekkor a már megadott személyes adatok a Webshop által nem kerülnek tárolásra.

 

A sikeres regisztrációról a Webshop a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. A sikeres regisztrációt követően van lehetősége Önnek a Webshop felületére történő belépésre, amelyre a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó felhasználásával kerülhet sor.

 

A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók adatait Ön a belépést követően, a „fiókom” fül alatt módosíthatja, továbbá a számlázási és szállítási adatokat is itt adhatja meg (ld. 3. pont).

 

Társaságunk a Webshopon regisztrált felhasználói profilokat, ezáltal a felhasználói profilhoz akár regisztráció során, akár a későbbi módosítás során megadott személyes adatokat azok visszavonásáig kezeli.

 

A felhasználó a saját profilját bármikor, a bejelentkezést követően a „fiókom” fül alatt a „profil végleges törlése” opcióra kattintva törölheti. A törléssel a felhasználó a profilt megszünteti, az ahhoz tartozó személyes adatok véglegesen, automatikusan törlésre kerülnek. Figyelem, a profil törlése a törlést megelőzően leadott rendeléseket nem érinti, így azok Társaságunk által a törlés ellenére kiszállításra kerülnek, a kiszállítás érdekében a rendelés során megadott adatokat Társaságunk a kiszállítás megtörténtéig illetve annak eredménytelensége esetén a termék Társaságunkhoz való visszaérkezéséig kezeli.

 

Társaságunk a felhasználói profil törlése ellenére jogosult és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján köteles a rendelés teljesítése során kiállított számlát, számviteli bizonylatot 8 évig megőrizni, a kiállított számla illetve számviteli bizonylaton feltüntetett személyes adatok kezelése az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

 

3.) A Webshopon történő termékrendeléssel összefüggő adatkezelés

 

Amennyiben Ön a Webshopon keresztül terméket rendel, a számlázási adatok illetve szállítási adatokat – ha azokat a felhasználói profilnál korábban nem adta meg – a rendelés véglegesítése előtt meg kell adnia, illetve a korábban már megadott adatokat módosíthatja.

 

A Webshopon történő termékrendelés nem kötött a honlapon való regisztrációhoz, a regisztráció nélküli rendelés a honlapon felhasználói fiókot nem hoz létre.

 

A termék rendeléséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges a számlázási adatok körében:

 

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím: irsz., település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám
  • Opcionálisan: épület, lépcsőház, emelet, ajtó

 

Amennyiben a számlázási címtől a szállítási cím eltér, az opcionálisan megadható a rendelés véglegesítése előtt (irsz., település neve, közterület neve, házszám)

 

A rendelés véglegesítése előtt a szállítási adatokhoz további megjegyzés adható, amely a kiszállító felé továbbításra kerül.

 

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a termék megrendelésének véglegesítése előtt tudomást szerezzen. A megrendelés véglegesítésének feltétele, hogy Ön nyilatkozzon az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és azok tudomásul vételéről, amely nyilatkozatot a regisztrációs felületen biztosított „checkbox” bepipálásával tehet meg.

 

Amennyiben a rendelés véglegesítse előtt Ön a honlapot elhagyja, a rendelés érdekében megadott személyes adatok Társaságunk részére nem kerülnek továbbításra, azokat a honlap nem tárolja el.

 

Társaságunk a szállítási adatokat és a megjegyzést a megrendelt termék kézbesítéséig illetve a sikertelen kézbesítés esetén a termék Társaságunk részére történő visszaérkezéséig kezeli, míg a rendelés teljesítése során kiállított számlát, számviteli bizonylatot 8 évig köteles megőrizni. A kiállított számla illetve számviteli bizonylaton feltüntetett személyes adatok kezelése az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

Társaságunk a rendelésben feltüntetett adatok közül a névre és számlázási/szállítási címre vonatkozó adatokat, továbbá rendeléshez fűzött megjegyzéseket a megrendelés teljesítése (postázása) céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 111755; adószám: 12369410-2-44).

 

- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cg.: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44)

 

IV.A Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

 

Társaságunk biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi megkeresését és észrevételét az info@molokids.hu elektronikus címre írt levél, illetve a Társaságunk székhelyére címzett postai küldemény útján is megteheti.

 

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

- az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

- kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Társaság a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

- kérelmére személyes adatait a Társaság helyesbítse illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

- kérelmére személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),

- kérelmére személyes adatait a Társaság törölje (törléshez való jog). 

 

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk köteles jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a honlapon történő folyamatos elérhetőségét biztosítani.

 

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 30 napon belül rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közöljük Önnel

 

a) a kezelt személyes adatok forrását;

b) az adatkezelés célját és jogalapját;

c) a kezelt személyes adatok körét;

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;

h) az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

 

Ön jogosult továbbá arra, hogy a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa a Társaság a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik, vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Társaságunk a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

 

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve a Társaság által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

 

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

 

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat a Társaság rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

 

a) Ön vitatja a Társaság által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintet jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

c) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de a Társaság vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;

b) az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

c) jelen adatvédelmi tájékoztatóban, vagy a vonatkozó haza illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;

d) az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

e) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;

f) az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

 

Amennyiben Társaságunk az Ön helyesbítésre korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Társaságunk kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

 

V.Az adatvédelmi incidensek kezelése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli.

 

Amennyiben Társaságunk az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

 

Az értesítéssel egyidejűleg Társaságunk intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

 

Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

VI.Jogorvoslat lehetőségei

 

Társaságunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) alapján jár el. Az érintett személy a jogérvényesítési lehetőségeit az Info.tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét is.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelési tájékoztató letölthető pdf formátumban
a linkre kattintva » Adatkezelési tájékoztató